آمادگی جسمانی و ایروبیک

آدرس:

کرمان،بلوار 22بهمن،ساختمان شهرداری منطقه4

تلفن:

09131426095

فاکس:

ایمیل:

 • مسئول کمیته

  عصمت گنجعلی پور

  مسئول کمیته

مربیان
این مربیان مورد تایید کمیته هستند.
 • مربی

  فریما برخوردار

  مربی

 • مربی

  فهیمه تدین

  مربی

 • مربی

  لادن سبحانی

  مربی

 • مربی

  نجمه کارآموز

  مربی

 • مربی

  وجیهه اژدری

  مربی

 • مربی

  شهره امجدی

  مربی

 • مربی

  الهه رضازاده

  مربی

 • مربی

  سمیه هاشمی

  مربی

 • مربی

  سمیه هاشمی

  مربی

 • مربی

  عهدیه مقدری

  مربی

 • مربی

  مهدیه انجم شعاع

  مربی

 • مربی

  آمنه گدری

  مربی

 • مربی

  الهام سپه دوست

  مربی

 • مربی

  مهدیه پسندی پور

  مربی

 • مربی

  معصومه ابراهیمی

  مربی

 • مربی

  نجمه ابراهیمی

  مربی

 • مربی

  زهرا ابراهیمی

  مربی

 • مربی

  مهدیه انجم شعاع

  مربی

 • مربی

  ژانت زابلی

  مربی

 • مربی

  مهدیه نظری

  مربی

 • مربی

  لیلا معین الدینی

  مربی

 • مربی

  سمیرا نادعلی

  مربی

 • مربی

  مطهره کیمیا

  مربی

 • مربی

  مهری گلستانی

  مربی

 • مربی

  اسماء زریسفی

  مربی

 • مربی

  ساره محلاتی

  مربی

 • مربی

  سمیه گهرگزی

  مربی

 • مربی

  نادی رستمی

  مربی

 • مربی

  لاله شریعتمداری

  مربی

 • مربی

  فاطمه سروری

  مربی

 • مربی

  شیما پیمانی

  مربی

 • مربی

  نرجس نجبی

  مربی

 • مربی

  نجمه رجبی

  مربی

 • مربی

  حبیبه گرگی

  مربی

 • مربی

  گوهر مددی

  مربی

 • مربی

  افروز اسدی

  مربی

 • مربی

  سکینه کلانتری

  مربی

 • مربی

  نادیا جواندل

  مربی

 • مربی

  مهرناز شکرچیان

  مربی

 • مربی

  فریده دریایی

  مربی

 • مربی

  سپیده میرزایی

  مربی

 • مربی

  ندا مهرابیان

  مربی

 • مربی

  زهرا فلاح

  مربی

 • مربی

  مریم مکی آبادی

  مربی

 • مربی

  سمیه السادات هاشمی

  مربی

 • مربی

  مهسا بهرامپور

  مربی

 • مربی

  سعیده سادات موسوی خلیجی

  مربی

 • مربی

  فریبا نصیری نیا

  مربی

 • مربی

  الهام وزیری

  مربی

 • مربی

  مریم یوسفی

  مربی

 • مربی

  محمد رنجبر

  مربی

 • مربی

  شیما رنجبر

  مربی

 • مربی

  صغری بادآهنگ

  مربی

 • مربی

  نغمه حسین زاده

  مربی

 • مربی

  فرانک مهاجری

  مربی

 • مربی

  محبوبه حسین زاده

  مربی

 • مربی

  مهدی عبدلی سینان

  مربی

 • مربی

  عارفه شاه محمدی

  مربی

 • مربی

  زهرا محمدی

  مربی

 • مربی

  زهرا نیک نشان

  مربی

 • مربی

  محبوبه سرحدی مقدم

  مربی

 • مربی

  عماد میمند کرمانی

  مربی

 • مربی

  محسن بالنگی

  مربی

 • مربی

  عبداله شریفی

  مربی

 • مربی

  سید محسن ثمره طاهری نسب

  مربی

 • مربی

  احسان کیاسروش

  مربی

 • مربی

  محسن پژوهش

  مربی

 • مربی

  مسعود شیبانی

  مربی

 • مربی

  امیر زنگی آبادی زاده

  مربی

 • مربی

  مصطفی حمیدی

  مربی

 • مربی

  احسان راست قلم

  مربی

 • مربی

  صدیقه امیرتیموری

  مربی

 • مربی

  الهام طبسی نژاد

  مربی

 • مربی

  مهتاب نعمت زاده

  مربی

 • مربی

  زهره اله دادی نژاد

  مربی

 • مربی

  فریبا شریف

  مربی

 • مربی

  حمیده خلیلی پور

  مربی

 • مربی

  آزاده اماندادی

  مربی

 • مربی

  آزاده نیکوزاده

  مربی

 • مربی

  الهام جعفری

  مربی

 • مربی

  ملیحه خیراندیش

  مربی

 • مربی

  آرام اسدی

  مربی

 • مربی

  صفورا عبدالله پور

  مربی

 • مربی

  سمیه بیگ

  مربی

 • مربی

  فاطمه فرح بخش

  مربی

 • مربی

  طاهره شفائی

  مربی

 • مربی

  مژگان فرزاد

  مربی

 • مربی

  زهرا فلاح لاله زاری

  مربی

 • مربی

  زهره ستاریان

  مربی

 • مربی

  شهلا شجاع منش

  مربی

 • مربی

  مژده ثمره جلال آبادی

  مربی

 • مربی

  شقایق موسوی ده پوری

  مربی

 • مربی

  محبوبه اسدی

  مربی

 • مربی

  مژده ارجمند کرمانی

  مربی

 • مربی

  مهدیه ابراهیمی

  مربی

 • مربی

  عالیه مرزاعی

  مربی

 • مربی

  سودابه قاضی زاده

  مربی

 • مربی

  فاطمه یادگاری

  مربی

 • مربی

  نجمه پوریزدان پناه

  مربی

 • مربی

  فاطمه عزت آبادی پور

  مربی

 • مربی

  سمانه شادمند

  مربی

 • مربی

  مریم کریم زاده

  مربی

 • مربی

  نجمه پورمیرزائی

  مربی

 • مربی

  زهرا ابراهیمی

  مربی

 • مربی

  طهمینه شجاع حیدری

  مربی

 • مربی

  ندا کارخانی

  مربی

 • مربی

  ام البنین تشکری

  مربی

 • مربی

  فاطمه محفوظی

  مربی

 • مربی

  احسان عطارزاده

  مربی

 • مربی

  حسین خراسانی زاده

  مربی

 • مربی

  شهین طاهری

  مربی

 • مربی

  فاطمه کمالی

  مربی

 • مربی

  لیلا ثمره جلالی

  مربی

 • مربی

  بتول ثمره جلالی

  مربی

 • مربی

  زهرا ابراهیمی

  مربی

 • مربی

  حمیده ابراهیمی

  مربی

 • مربی

  فرزانه شجاعی

  مربی

 • مربی

  خاطره پورجعفری

  مربی

 • مربی

  لیلی ضیاءالدینی

  مربی

 • مربی

  الهه عابدینی پور

  مربی

 • مربی

  فاطمه سالارپور

  مربی

 • مربی

  اکرم فرمان

  مربی

 • مربی

  غلامرضا توکلی

  مربی

 • مربی

  امین کوشش

  مربی

 • مربی

  رضا یوسفی

  مربی

 • مربی

  سجاد علیخانی نژاد

  مربی

 • مربی

  مجتبی علیرضازاده

  مربی

 • مربی

  فاطمه امیری

  مربی

 • مربی

  صغری جلال الدینی

  مربی

 • مربی

  الهام دامن افشان

  مربی

 • مربی

  سمیرا سلطانی

  مربی

 • مربی

  مریم چاووشی

  مربی

 • مربی

  فرشته ضیاءالدینی

  مربی

 • مربی

  ویدا دهقانی

  مربی

 • مربی

  مهدیه امیراقطاعی

  مربی

 • مربی

  آرمیتا نیک نژاد

  مربی

 • مربی

  الهام ثبوتی

  مربی

 • مربی

  الهه جهانشاهی

  مربی

 • مربی

  نوشین زارعی

  مربی

 • مربی

  نیلوفر زارعی

  مربی

 • مربی

  سمیه سیوندی

  مربی

 • مربی

  فاطمه ایازی

  مربی

 • مربی

  رقیه نوروزی

  مربی

 • مربی

  مریم ابوالقاسمی

  مربی

 • مربی

  سحر ارجمند کرمانی

  مربی

 • مربی

  مریم خواجوئی

  مربی

 • مربی

  حمیده عامری

  مربی

 • مربی

  مریم ابوحیدری

  مربی

 • مربی

  مرجان بهرمند

  مربی

 • مربی

  نجمه گودرزی

  مربی

 • مربی

  معصومه کیمیا نسب

  مربی

 • مربی

  سعیده ایرانمنش

  مربی

 • مربی

  عاطفه عبدالهی

  مربی

 • مربی

  بهجت رشیدی

  مربی

 • مربی

  فاطمه خاکستانی

  مربی

 • مربی

  مینو حیدری

  مربی

 • مربی

  ساناز نیک نفس

  مربی

 • مربی

  ناهید السادات سیدزاده

  مربی

 • مربی

  سارا نایب لی

  مربی

 • مربی

  نجمه کارآموز

  مربی

 • مربی

  مهدیه ندری

  مربی

 • مربی

  سحر یاعبدالهی

  مربی

 • مربی

  زهرا علی عباسی

  مربی

 • مربی

  عصمت بنی اسدی

  مربی

 • مربی

  اسماء زریسفی

  مربی

 • مربی

  گیتی سینا

  مربی

 • مربی

  آذر ابراهیمی شاه آبادی

  مربی

 • مربی

  مرضیه داداری

  مربی

 • مربی

  سمیرا خدادای

  مربی

 • مربی

  محدثه محمدی

  مربی

 • مربی

  فرزانه محمدرفیعی

  مربی

 • مربی

  لاله شریعتمداری

  مربی

 • مربی

  فریبا سلطانی نژاد

  مربی

 • مربی

  پریسا نصرالهی

  مربی

 • مربی

  مرضیه مرادی

  مربی

 • مربی

  ویدا جمشیدی

  مربی

 • مربی

  آسیه حسنی

  مربی

 • مربی

  ینام البن شورآبادی

  مربی

 • مربی

  مهوش پیرامون

  مربی

 • مربی

  شیرین مهران

  مربی

 • مربی

  راضیه زیدآبادی

  مربی

 • مربی

  سوده علیمرادی

  مربی

 • مربی

  زهره محمودی

  مربی

 • مربی

  فاطمه جعفرزاده

  مربی

 • مربی

  طیبه خلیلی

  مربی

 • مربی

  نعیمه شجاعی

  مربی

 • مربی

  صدیقه ابراهیمی زاده

  مربی

 • مربی

  رحیمه نصیری

  مربی

 • مربی

  مهسا ارجمندی

  مربی

 • مربی

  مریم کریم زاده

  مربی

 • مربی

  ندا رمضانی

  مربی

 • مربی

  نادیا جوان دل

  مربی

 • مربی

  شهلا شجاع منش

  مربی

 • مربی

  فاطمه فرح بخش

  مربی

 • مربی

  اعظم خنجری

  مربی

 • مربی

  مهری گلستان

  مربی

 • مربی

  زهره جعفری

  مربی

 • مربی

  فریبا رجبی

  مربی

 • مربی

  فهیمه بهمنی

  مربی

 • مربی

  فریبا شریف

  مربی

 • مربی

  فائزه عاقلی

  مربی

 • مربی

  لیلی ضیاالدینی

  مربی

 • مربی

  اعظم کریمی

  مربی

 • مربی

  عطیه عبدالهی

  مربی

 • مربی

  سجاده سلطانی نژاد

  مربی

 • مربی

  میترا سبحانی پور

  مربی

 • مربی

  مهناز مهرابی راد

  مربی

 • مربی

  مژده ارجمندی

  مربی

 • مربی

  ملیحه جاویدی

  مربی

 • مربی

  ام هالی دوانی

  مربی

 • مربی

  مریم قبادی

  مربی

 • مربی

  زهره خیامیان

  مربی

 • مربی

  نرگس حسین زاده

  مربی

 • مربی

  زهره رئیسی گروه

  مربی

 • مربی

  ساغر باوی

  مربی

 • مربی

  بهناز بنی اسدی

  مربی

 • مربی

  عالیه اسکندری

  مربی

 • مربی

  لیدا تیزچنگ

  مربی

 • مربی

  گوهر مددی

  مربی

 • مربی

  فاطمه سیوندی پور

  مربی

 • مربی

  حدیثه شاهدادی

  مربی

 • مربی

  مهدیه جعفری

  مربی

 • مربی

  زهرا مددی

  مربی

 • مربی

  انیس ایزدی یزدان آبادی

  مربی

 • مربی

  هدیه نقی زاده

  مربی

 • مربی

  مژده ارسته

  مربی

 • مربی

  سارا نعمت اله زاده

  مربی

 • مربی

  سوده صادقی

  مربی

 • مربی

  مریم بحرینی

  مربی

 • مربی

  آرام اسدی کرم

  مربی

 • مربی

  ساناز انصاری نیا

  مربی

 • مربی

  شیما شاکر ماهانی

  مربی

 • مربی

  ساره محلاتی

  مربی

 • مربی

  زهرا فلاح لاله زاری

  مربی

 • مربی

  مرضیه سنائی

  مربی

 • مربی

  زهرا شهیدی

  مربی

 • مربی

  سمانه سامانی

  مربی

 • مربی

  زهرا شمس الدین سعید

  مربی

 • مربی

  نعیمه محسنی زاده

  مربی

 • مربی

  زهرا ابراهیمی

  مربی

 • مربی

  مهدیه صمدی

  مربی

 • مربی

  سپیده میرزائی

  مربی

 • مربی

  فاطمه ثمره جلالی

  مربی

 • مربی

  سمیه مومن پور

  مربی

 • مربی

  مونا ضعیف السادات

  مربی

 • مربی

  نسرین سلطانی

  مربی

 • مربی

  فریبا رستم

  مربی

 • مربی

  اعظم محمدرضاخانی

  مربی

 • مربی

  هاجر قربانی فر

  مربی

 • مربی

  مهدیه مسلمی

  مربی

 • مربی

  زهرا عارفی

  مربی

 • مربی

  عاطفه صابری

  مربی

 • مربی

  فرشته زارع حسنی

  مربی

 • مربی

  مینا حقیقی

  مربی

 • مربی

  فهیمه خانی

  مربی

 • مربی

  مژگان حقیقی

  مربی

 • مربی

  طیبه نظام آبادی

  مربی

 • مربی

  ثریا دهقانی

  مربی

 • مربی

  نهسا شجاع

  مربی

 • مربی

  آناهیتا وهمنی

  مربی

 • مربی

  کتایون کریمی

  مربی

 • مربی

  بی بی سکینه طرزجانی

  مربی

 • مربی

  زهرا محیار

  مربی

 • مربی

  عاطفه جلالی مقدم

  مربی

 • مربی

  مریم محسن بیگی

  مربی

 • مربی

  اعظم عرب

  مربی

 • مربی

  عهدیه مقدری

  مربی

 • مربی

  سهام ناصریان

  مربی

 • مربی

  سودابه آسمند

  مربی

 • مربی

  سیده زهرا یحیی زاده

  مربی

 • مربی

  فهیمه ابراهیمی راوری

  مربی

 • مربی

  فاطمه ابراهیمی

  مربی

 • مربی

  ایرج غضنفری

  مربی

 • مربی

  محبوبه حسینی رضاآبادی

  مربی

 • مربی

  الهه قاسمی شول

  مربی

 • مربی

  ساناز نیکدل

  مربی

 • مربی

  فائزه پور شعبان

  مربی

 • مربی

  عصمت ضیاءسیستانی

  مربی

 • مربی

  الهام جعفری

  مربی

 • مربی

  آزاده پورمختار

  مربی

 • مربی

  مژده ملازاده عسکری

  مربی

 • مربی

  فریبا نصیری نیا

  مربی

 • مربی

  سهیلا خوارزمی

  مربی

 • مربی

  نرگس سادات پورمظفری

  مربی

 • مربی

  مریم وظیفه دوست

  مربی

 • مربی

  فاطمه زمانی بابگهری

  مربی

 • مربی

  ام البنین شاه حیدری

  مربی

 • مربی

  آذین صالحی

  مربی

 • مربی

  مرضیه ذکائی

  مربی

 • مربی

  سمیرا دانشمند

  مربی

 • مربی

  ساناز یهین آئین

  مربی

 • مربی

  مینا جمعه فرسنگی

  مربی

 • مربی

  شهره روان پاک

  مربی

 • مربی

  شیرین رضوی نژاد

  مربی

 • مربی

  معصومه سعیدی

  مربی

 • مربی

  آزاده افراسیابی

  مربی

 • مربی

  سهیلا خواجه

  مربی

 • مربی

  راحله زمانی پیرمرادی

  مربی

 • مربی

  فاطمه سعادت آبادی نسب

  مربی

 • مربی

  معصومه دادعلیایی

  مربی

 • مربی

  راضیه مهدی پور

  مربی

 • مربی

  مژگان لنگری زاده

  مربی

 • مربی

  حکیمه کاربخش

  مربی

 • مربی

  مرحمت راجی زاده

  مربی

 • مربی

  عاطفه ذولغیاث

  مربی

 • مربی

  سجاد کریمی

  مربی

 • مربی

  اسماعیل اکبری محمدآبادی

  مربی

 • مربی

  جواد ایارزاده

  مربی

 • مربی

  حمید صاحبی شاهم آبادی

  مربی

 • مربی

  معین درخواه

  مربی

 • مربی

  منصور هادیان

  مربی

 • مربی

  بهجت افشاری پور

  مربی

 • مربی

  مژگان حیدری یار

  مربی

 • مربی

  میترا مزراعی

  مربی

 • مربی

  راضیه ایرانمنش

  مربی

 • مربی

  صدیقه رضازاده برواتی

  مربی

 • مربی

  مهدخت سرشاهی

  مربی

 • مربی

  سعیده رمضانی نژاد

  مربی

 • مربی

  سمیه رمضانی نژاد

  مربی

 • مربی

  مهدیه رجبی رنجبر

  مربی

 • مربی

  وحید رضا جهانگرد

  مربی

 • مربی

  شه نوش فرزانه زردشتی

  مربی

 • مربی

  زهرا ملااحمدی حسن آباد

  مربی

 • مربی

  سحر جبریه

  مربی

 • مربی

  مرضیه السادات رشیدی طغرالجردی

  مربی

 • مربی

  فیروزه ابراهیمی

  مربی

 • مربی

  زهرا سیدی

  مربی

 • مربی

  سمانه آئین

  مربی

 • مربی

  زینب عباسلو

  مربی

 • مربی

  زهرا شهرکی

  مربی

 • مربی

  ندا پورغلامرضا

  مربی

 • مربی

  سحر خواجه

  مربی

 • مربی

  مهدیه شفیعی اپورواری

  مربی

 • مربی

  فرزانه طالبی نژاد

  مربی

 • مربی

  سحر آسا لطیفی

  مربی

 • مربی

  ندا آسی بر

  مربی

 • مربی

  بهاره نوری

  مربی

 • مربی

  مروارید میوه چی

  مربی

 • مربی

  عظیمه فدایی کرمانی

  مربی

 • مربی

  نادیا خباززادگان

  مربی

 • مربی

  اقدس امیرزاده

  مربی

 • مربی

  صالح فتحی زاده

  مربی

 • مربی

  مریم نژادزمانی

  مربی

 • مربی

  لیلی حکم الهی

  مربی

 • مربی

  مریم بافقی پور

  مربی

 • مربی

  طاهره بافقی پور

  مربی

 • مربی

  فرزانه کاظمی

  مربی

 • مربی

  فرنوش فهیمی

  مربی

 • مربی

  اعظم حدادپور

  مربی

 • مربی

  آزاده روح الامینی

  مربی

 • مربی

  شراره هادی نژاد

  مربی

 • مربی

  شکوفه میرزائی پور

  مربی

 • مربی

  سارا زجاج زاده

  مربی

 • مربی

  مژگان فرزانه

  مربی

 • مربی

  فرزان رفیعی رضوان

  مربی

 • مربی

  اعظم کاربخش

  مربی

 • مربی

  فرشید زمانی ده یعقوبی

  مربی

 • مربی

  حجت فرخی

  مربی

 • مربی

  محمدرضا اسلامی

  مربی

 • مربی

  فرزاد جهان بین

  مربی

 • مربی

  بهروز فرامرزپور

  مربی

 • مربی

  امید محمدی تهرودی

  مربی

 • مربی

  صادق سلطانی نژاد

  مربی

 • مربی

  الیاس کریمی

  مربی

 • مربی

  محمد رضایی

  مربی

 • مربی

  آریا صالحی

  مربی

 • مربی

  علی حسین پور

  مربی

 • مربی

  بنیامین آقاخانی نژاد

  مربی

 • مربی

  سید رسول سادات آل علی

  مربی

 • مربی

  حسن صفری زاده

  مربی

 • مربی

  وحید رضاجهانگرد

  مربی

 • مربی

  حمیررضا اعتمادی

  مربی

 • مربی

  مجید کاربخش

  مربی

 • مربی

  محمد صادق علیشاهی

  مربی

 • مربی

  حمید علی خانی

  مربی

 • مربی

  محمدحسین وحدتی

  مربی

 • مربی

  مهدی میرمحمدی

  مربی

 • مربی

  محمدمهدی افشین

  مربی

 • مربی

  امیر باقری راد

  مربی

 • مربی

  نوید عبدالله نژاد ماهانی

  مربی

 • مربی

  مسعود شبانی

  مربی

 • مربی

  وحید توکلی

  مربی

 • مربی

  کاوه رحیمی نژاد

  مربی

 • مربی

  سیده حدیث موسوی

  مربی

 • مربی

  فرزانه ملا حسین زاده

  مربی

 • مربی

  مهشید بهزادی

  مربی

 • مربی

  ایمان ناصری سیرچی

  مربی

 • مربی

  آزاده بهادرزهی

  مربی

 • مربی

  طیبه خلیلی

  مربی

 • مربی

  معصومه سمندری پورجشاری

  مربی

 • مربی

  صالح میرشکاری

  مربی

 • مربی

  نرگس زارع

  مربی

 • مربی

  سجاد مطهری پور

  مربی

 • مربی

  زهرا ملااحمدی حسن آباد

  مربی

 • مربی

  سمیه وطن پرست

  مربی

 • مربی

  فریده شاه رحمانی

  مربی

 • مربی

  کتایون شمسی

  مربی

 • مربی

  فهیمه مسگرزاده

  مربی

 • مربی

  سعیده سالاری

  مربی

 • مربی

  فروغ افروز

  مربی

 • مربی

  نرگس شریعت پناهی

  مربی

 • مربی

  معصومه زندوکیلی

  مربی

 • مربی

  زهرا رشیدفرخی

  مربی

 • مربی

  الهام عربی پور سعید آبادی

  مربی

 • مربی

  ملینا ابراهیمی

  مربی

 • مربی

  زهرا حاج حسنی

  مربی

 • مربی

  نازنین خالقی

  مربی

 • مربی

  سحر شادمند

  مربی

 • مربی

  مهناز مهدوی

  مربی

 • مربی

  یلدا ثمره مظهری آزاد

  مربی

 • مربی

  مریم روشن

  مربی

 • مربی

  فتانه جمالی زاده بهاءآبادی

  مربی

 • مربی

  اعظم امدادی

  مربی

 • مربی

  اعظم امدادی

  مربی

 • مربی

  اسما صادقی

  مربی

 • مربی

  حبیبه ناظوری

  مربی

 • مربی

  زهرا باختری

  مربی

 • مربی

  زهرا عسکری

  مربی

 • مربی

  زهرا سلیمی

  مربی

 • مربی

  ساناز حسنی نژاد

  مربی

 • مربی

  سودابه آشور

  مربی

 • مربی

  سمیه سیوندی

  مربی

 • مربی

  سیده زهرا علوی

  مربی

 • مربی

  شکریه حمیدی

  مربی

 • مربی

  طیبه محمد آرام

  مربی

 • مربی

  غزال فریبرز

  مربی

 • مربی

  فریده دریایی

  مربی

 • مربی

  فهیمه ابراهیمی

  مربی

 • مربی

  فهیمه ابراهیمی

  مربی

 • مربی

  فهیمه علوی

  مربی

 • مربی

  فیروزه روشنی

  مربی

 • مربی

  مریم عباسپور

  مربی

 • مربی

  مریم تشکری زاده

  مربی

 • مربی

  مهلا نبی زاده

  مربی

 • مربی

  مهین حسنی پور

  مربی

 • مربی

  میترا پورحسینی

  مربی

 • مربی

  نجمه اسماعیل پور

  مربی

 • مربی

  مریم وحی

  مربی

 • مربی

  محیا دخیلی

  مربی

 • مربی

  زهرا سلطانی نژاد

  مربی

 • مربی

  اشرف دانشور

  مربی

 • مربی

  الهه لاهوتی

  مربی

 • مربی

  بنفشه داریوشی

  مربی

 • مربی

  زهرا صابری

  مربی

 • مربی

  فاطمه ابراهیمی

  مربی

 • مربی

  آیدا بهرامی نژاد

  مربی

 • مربی

  فاطمه غلام نژاد

  مربی

 • مربی

  نسیم رشیدی

  مربی

 • مربی

  مهدیه ناروئی

  مربی

 • مربی

  الهام پور وزیری

  مربی

 • مربی

  سولماز شهابی

  مربی

 • مربی

  حبیبه رنجبر

  مربی

 • مربی

  فهیمه نجفی

  مربی

 • مربی

  سعیده پیرایش

  مربی

 • مربی

  آرزو قاسمی

  مربی

 • مربی

  سجاده زمزم

  مربی

 • مربی

  بهنوش شریعتی

  مربی

 • مربی

  نیلوفر بلوردی

  مربی

 • مربی

  ندیمه دانش کهن

  مربی

 • مربی

  مهدیه رحیمی

  مربی

 • مربی

  فاطمه خادمی

  مربی

 • مربی

  پریسا سلیمانی

  مربی

 • مربی

  فریبا زهرودی

  مربی

 • مربی

  فرشته لطفی

  مربی

 • مربی

  فاطمه کاویانی

  مربی

 • مربی

  افروز رکن آبادی

  مربی

 • مربی

  مهناز حیدری

  مربی

 • مربی

  مهسا کوهسنج

  مربی

 • مربی

  فاطمه اسماعیلی

  مربی

 • مربی

  نسرین هاشمی

  مربی

 • مربی

  راحله صابری

  مربی

 • مربی

  مینا سلطانی نژاد

  مربی

 • مربی

  محبوبه صابری

  مربی

 • مربی

  زهرا شهرکی

  مربی

 • مربی

  مژگان گلزار

  مربی

باشگاه ها
این باشگاه ها مورد تایید کمیته هستند.

  آرتمیس

  آدرس:

  خیابان هزار و یک شب بین کوچه 7 و 9 زیرزمین برج تجاری صحرا با مدیریت خانم مریم یرفی 09134954951 - 09133417589

  تلفن:

  0935637736

  موعود

  آدرس:

  شهرستان سیرجان بلوار شیخ فضل الله نوری به مدیریت خانم مسلمی زاده

  تلفن:

  09131453024

  کیمیا

  آدرس:

  خیابان مهدیه بین کوچه 4 و 6 جنب ابزار فروشی آکادمی ورزشی کیمیا

  تلفن:

  32236229

  فریما

  آدرس:

  خیابان امام جمعه کوچه 6 پلاک 6 خانم فریما برخوردار

  تلفن:

  32440321

  آراد کریمان کرمان

  آدرس:

  ما بین چهارراه طهماسب آباد و باغملی

  تلفن:

  32227980

  خانه بدنسازی کرمان

  آدرس:

  آقای تدین

  تلفن:

  09138449020

  هدایت الزهرا

  آدرس:

  خیابان شفا کوچه 17 خانم خزایی

  تلفن:

  32441240

  ایلیا

  آدرس:

  بهمنیار نبش کوچه 19 خانم مقدری 09399559125

  تلفن:

  09399559125

  جوان

  آدرس:

  خیابان امام جمعه کوچه 17 خانم انجم شعاع 09130628066

  تلفن:

  09130628066

  انرژی

  آدرس:

  خیابان همتی فر نبش کوچه 17

  تلفن:

  32618785

  کات

  آدرس:

  بلوار شیراز بعد از کوچه 12 نبش بوستان خانم شجاع حیدری 09360208822

  تلفن:

  32430412

  شماره باشگاهها

  آدرس:

  بلوار 22 بهمن هیات ورزشهای همگانی

  تلفن:

  3242687

جستجو