پرثوآ

آدرس:

کرمان،بلوار 22بهمن،ساختمان شهرداری منطقه4

تلفن:

09136604306

فاکس:

ایمیل:

 • مسئول کمیته

  مهدی پشته شیرانی

  مسئول کمیته

مربیان
این مربیان مورد تایید کمیته هستند.
 • مربی

  مهدی پشته شیرانی

  مربی

 • مربی

  جواد رجبی

  مربی

 • مربی

  سعید موحدی

  مربی

 • مربی

  حسام مولایی

  مربی

 • مربی

  پژمان ملک شاهی

  مربی

 • مربی

  آرمین ایرانمنش

  مربی

 • مربی

  مهدی سلطانی

  مربی

 • مربی

  ایمان بارحم

  مربی

 • مربی

  خانم متدینی

  مربی

باشگاه ها
این باشگاه ها مورد تایید کمیته هستند.

  فجر نور

  آدرس:

  خیابان شهاب کانون فجر

  تلفن:

  09132996372

  امام علی (ع)

  آدرس:

  خیابان سرباز کوچه 20 کانون امام علی (ع)

  تلفن:

  09135078404

  رفاه کارگر

  آدرس:

  چهارراه کار

  تلفن:

  09212964686

  آراد کریمان کرمان

  آدرس:

  پرورشگاه صنعتی حد فاصل باغ ملی و طهماسب آباد

  تلفن:

  09365683140

  مجتمع فرهنگی ورزشی امام خمینی

  آدرس:

  پانصد دستگاه مجتمع فرهنگی ورزشی امام خمینی

  تلفن:

  09131430479

  پرسام

  آدرس:

  خیابان زریسف کوچه 19

  تلفن:

  09109265301

جستجو