برای تونیک

آدرس:

کرمان،بلوار 22بهمن،ساختمان شهرداری منطقه4

تلفن:

09131436255

فاکس:

ایمیل:

 • مسئول کمیته

  فاطمه زمانی

  مسئول کمیته

مربیان
این مربیان مورد تایید کمیته هستند.
 • مربی

  ام البنین سوداگران

  مربی

 • مربی

  فائقه خواجه کریم الدینی

  مربی

 • مربی

  معصومه براتی

  مربی

 • مربی

  ژانت زابلی

  مربی

 • مربی

  طاهره زمانی

  مربی

 • مربی

  مهناز میرزایی

  مربی

 • مربی

  مریم کارآموز

  مربی

 • مربی

  فریبا شریف

  مربی

 • مربی

  بهاره زند

  مربی

 • مربی

  زهره جعفری

  مربی

 • مربی

  مهری گلستانی

  مربی

 • مربی

  آزاده اسدی

  مربی

 • مربی

  اعظم جعفری

  مربی

 • مربی

  میترا سبحانی

  مربی

 • مربی

  فرح ناز کمشکی

  مربی

 • مربی

  فاطمه شیخ اسدی

  مربی

 • مربی

  وجیهه اژدری

  مربی

 • مربی

  لیدا رنجبر

  مربی

باشگاه ها
این باشگاه ها مورد تایید کمیته هستند.

جستجو