ورزشها و بازیهای الکترونیکی

آدرس:

کرمان،بلوار 22بهمن،ساختمان شهرداری منطقه4

تلفن:

09366089798

فاکس:

ایمیل:

  • مسئول کمیته

    رضا کرمی

    مسئول کمیته

مربیان
این مربیان مورد تایید کمیته هستند.
باشگاه ها
این باشگاه ها مورد تایید کمیته هستند.

جستجو