کمیته:

16 تیر 1396

پیاده روی خانوادگی همراه با پخش زنده از شبکه سوم سیمادر شهرستان راین

ادامه

21 اردیبهشت 1396

همایش روز جهانی پیلاتس

ادامه

14 اردیبهشت 1396

اولین همایش بادی بالانس

ادامه

01 فروردین 1396

ورزش صبحگاهی خانوادگی 6بامداد در طول سال هرروز شنبه تا چهارشنبه

ادامه

02 دی 1395

همایش استعداد یابی در مدارس

ادامه

19 مهر 1395

همایش ورزش صبحگاهی هیئت ورزشهای همگانی پارک شهید18 مهر

ادامه

01 مرداد 1395

ورزش صبحگاهی در یخدان مویدی

ادامه

16 دی 1394

مسابقات لیوانچینی

ادامه

01 مهر 1394

ورزش ، نشاط و خنده در مدرارس

ادامه

جستجو